ប្រភេទទាំងអស់
ENEN

POE-g-MAH

ផលិតផលស៊េរី PE-g-MAH គឺជាសារធាតុប៉ូលីម៊ែរអេទីឡែនដែលមានមុខងារជាបុរស anhydride ដែលត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការកែប្រែប៉ូលីមេទ្រីកដែលមានមូលដ្ឋានលើអេទីឡែន។ វាផ្តល់នូវប្រសិទ្ធភាពនៃការភ្ជាប់គ្នាដ៏ល្អឥតខ្ចោះរវាងពួកវា ហើយក៏អាចមានប្រតិកម្មល្អជាមួយប៉ូលីមែរដែលមាន -NH2, -OH និងក្រុមផ្សេងទៀតដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងនៃភាពឆបគ្នារវាងប៉ូលីមែរផ្សេងៗគ្នា។

ប្រភេទក្តៅ